bg-knizky bg-portret

0 ks

Cena: 0


bg-foto bg-patrony

Reklamační řád

Nacházíte se:

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu. V případě zjištěných závad nebo nesrovnalostí je kupující povinen prodávajícího neprodleně informovat e-mailem, písemně nebo osobní násvštěvou.

Reklamace může být vyřízena e-mailem: info@militaria-shop.cz, nebo osobně na adrese:

Lukáš Uhlíř
Purkyňova 2695/50
61200, Brno - Královo Pole

Oznámení o závadách musí obsahovat:

Do třech pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách, podle bodu 1 a 3 tohoto reklamačního řádu, prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží.

Pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné, aby kupující byl schopen předložit doklad o zaplacení zboží.

V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se domáhat zejména: aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové, popřípadě může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.


Hledat© 2011 - 2022 Militaria-shop.cz

V roce 2011 vytvořil Martin Trtílek

bg-rusak