bg-knizky bg-portret

0 ks

Cena: 0


bg-foto bg-patrony

Obchodní podmínky

Nacházíte se:

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě militaria-shop.cz, jehož provozovatelem je Lukáš Uhlíř. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

Ceny za zboží

Ceny zboží, služeb a přepravného jsou uvedeny v Kč včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Všechny objednávky vytvořené v internetovém obchodu militaria-shop.cz jsou považovány za závazné. Odesláním objednávky nakupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a také že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím a to dle vybraného způsobu doručení zvoleného v objednávce.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých registračním formulářem předepsaných údajů a náležitostí a odsouhlasení obsahu objednávky.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

Zaplacením a převzetím zakoupeného zboží náleží vlastnické právo kupujícímu.

Vyplněním registračního formuláře či odesláním závazné objednávky v rámci internetového obchodu militaria-shop.cz kupující dává prodávajícímu souhlas se shromažďováním a uchováváním osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. (viz také Ochrana osobních dat zákazníků viz níže).

 

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje - data, která jsou nedílnou součástí objednávky jsou portálem militaria-shop.cz považována za důvěrná a jsou chráněna proti zneužití a uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Kupující vytvořením objednávky souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodejce a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Jednotlivé objednávky jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to v elektronické podobě a jsou přístupné pouze provozovateli.

Militaria-shop.cz údaje o zákaznících zásadně nesděluje třetím osobám, kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (pošta či speditér), a to pouze v nutném rozsahu nutným pro vyřízení objednávky.

 

Stornování objednávky

Stornování objednávky je nutné učinit písemně dopisem nebo e-mailem na adresu provozovny:

Lukáš Uhlíř
Purkyňova 2695/50
61200, Brno - Královo Pole

info@militaria-shop.cz

Žádost o stornování objednávky musí obsahovat:

V případě, že byla objednávka již vyřízena a zásilka odeslána, hradí vzniklé náklady za odeslání objednatel

 

Ceny poštovného

Platba: Konkrétní cena je zobrazena během kroku 2 u objednání zboží.

Při platbě na účet je nutné uvést jako VS číslo objednávky. Zboží je zasíláno pouze Českou poštou.

 

Objednávky ze zahraničí

V případě zásilky do zahraničí se poštovné upravuje podle platného ceníku České pošty v závislosti na výsledné hmotnosti zásilky. O výši poštovného a platebních podmínkách informujeme zákazníky samostatným emailem.


Hledat© 2011 - 2024 Militaria-shop.cz

V roce 2011 vytvořil Martin Trtílek

bg-rusak